Crisismanagement

Crisismanagement  is de systematische poging om organisatorische crisis te voorkomen en/of  te beheersen. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een organisatie (bedrijf, overheid, maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt. Crisis worden gekenmerkt door vier elementen:

  • substantiële dreiging voor de organisatie
  • een verrassingselement
  • hoge mate van onzekerheid
  • korte beslistijden

Crisismanagement omvat methodieken om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen. Een stap voorafgaand aan het crisismanagement is om technisch en menselijk falen te voorkomen. Daarna wordt ingegaan op de respons: er worden afspraken gemaakt over hoe commandostructuren en communicatielijnen verlopen in het geval zich een crisis voordoet. Met name het begin van een crisis is vaak chaotisch en hiervoor worden plannen opgesteld totdat herstel en normalisatie van de situatie optreedt. In internationale crises kunnen hier bijvoorbeeld diplomatieke, politieke of militaire middelen voor worden ingezet. *bron: Wikipedia*

 Deze ééndaagse training wordt ” in company” gegeven en kent de volgende thema’s: 

  • Wat is een crisis? Hierbij wordt ingegaan op de vraag; wanneer we spreken over een crisis en wat betekent dit voor de organisatie.
  • Crisismanagement  in de praktijk. Hierbij wordt ingegaan op het voorbereiden op een crisis, de rolverdeling in het crisis managementteam, het managementstijl tijdens een crisis en inzicht in de eigen crisisorganisatie.
  • Wat staat er in een crisisplan. Het crisisplan is een strategisch plan zonder scenario’s maar wat regel je dan wel in een crisisplan?
  • Hoe om te gaan met pers en sociale media tijdens een crisis? Aan bod komen twitter, facebook etc, het instellen van een mediawatch en het gebruik van o.a. hashtags.

 

Voor een offerte kunt u altijd contact met mij opnemen.